Србобран – бачки градић на европском међународном путу

Општина Србобран се налази у Војводини и заузима средишњи део Бачке. Општину чине три насеља: Србобран, Турија и Надаљ.

Већи део насеља лежи на левој, а мањи на десној обали Великог Бачког Канала. Са севера и истока, Србобран је опасан меандром речице Криваје, која се код Турије улива у велики Бачки канал.

Географски положај Србобрана је веома повољан. Воденим путем тo јест Великим Бачким каналом, Србобран је преко Дунава и Тисе повезан са светским воденим путевима. Важна су и два сувоземна пута, који се укрштају у самом центру Србобрана.

Меридијанског правца је међународни пут који повезује Средњу и Јужну Европу. Упоредничког правца је пут Сомбор – Бечеј, који повезује Подунавље и Потисје.

Најстарији писани податак о насељу је из 1338. године, под називом Сентомаш. Сентомаш означава има свеца, а то је Свети Тома на мађарском језику. Србобран има око 16.000 становника, већинске српске националности (70%) и мађарске националности (30%).

Живот Јована Јовановића Змаја уско је био повезан са овом мирном вароши. Наиме, Чика Јовина мама Марија пореклом је из Србобрана.

Подручје овог бачког насеља није нимало безначајно јер целокупан атар Србобранске општине је и јединствено богато ловно и риболовно подручје, где се поред заштићене дивљачи наилази и на срну, дивљу свињу, зеца, дивљу мачку, куну, пернату дивљач…

Бојана Голубовић Николић
Професор географије