ЗМАЈЕВ НЕВЕН

Јован Јовановић Змај, међ’ народом и децом  одмила зван Чика Јова, најзначајнији је песник српског романтизма.  

Давне 1880. године, за свој „честити нараштај“ створио је лист за децу и дао му симболично име „Невен“.

ОВАКО  ЈЕ НАЈАВИО НЕВЕНОВ ДОЛАЗАК у „Српским новинама“

НАГОВЕСТ  Осећајући у народу потребу, а у себи неодољиву вољу, а по нешто још и снаге за тај посао, покренућу у Београду лист за децу.- за једину узданицу нашу… Лист ће се звати: НЕВЕН… Цена ће му бити умерена, мада ћу на сваког годишњег претплатника шиљати по један бесплатан егземплар којем сиромашном детету, које ми претплатник означи (а има их доста у Босни и Херцеговини па и свугде)… У Београду после Божића 1879, Др Јован Јовановић.

У првом броју Невена објављена је његова песма „Поздрав деци“ у којој је описан карактер листа и правац књижевног стваралашта. Према његовим речима, ово је лист намењен и млађој и старијој деци, а садржаји који ће бити објављени у њему требалo би да буду  једноставни и јасни, да садрже наду и збиљу, да су ведри и занимљиви, а пре свега да дају подстрек за рад и поуку за живот.

Први број изашао је 1880. године, али не како је Змај желео у Београду већ у Новом Саду, из штампарије Арсе Пајевића. Излази са прекидима до марта 1908. године.

У листу су наведене песме и приче класика светске књижевности, као и одабрани литерарни сегменти из поезије самог Змаја. У сваком броју новина су и странице разбибриге — ребуси, који треба да релаксирају претходну озбиљност, али и да уз основну намеру задрже висок степен пажње и одговорности кроз игру. Зато Змај све време инстистира на игри, као легитимној методологији усвајања и најозбиљнијих знања. Деци су често постављене и загонетке и питалице, што је двојако користило.  Чувена Змајева рубрика „Даштања“ развијала је код деце домишљатост, али и на најпримеренији начин чувала и подсећала на народну мудрост и традицију. Дечји лист је, и својом суштином и начином прилаза дечјем читаоцу, био примерен.

Појава часописа је изузетно значајна у српској књижевности за децу. Уређивачком политиком и својим поетским и прозним стваралаштвом, првенствено прилозима у Невену, Змај је дао пресудан допринос жанровском издвајању књижевности за децу и стварању посебног вида уметности речи за младе. 

„Најбољи и најпопуларнији српски дечји лист“излази од 1880. до 1908. Трајаће читавих 28 година.  Излазио је два пута месечно, осим јула и августа. Змај га је уређивао до последњег дана свог земаљског живота.

По жељи деце, Змај је променио поднаслов НЕВЕНУ

  • Невен: Чика Јовин лист – од 1880. до 1890. године
  • Невен: Чика Змајовин лист – од 1891. до престанка излажења, 1908. године 

 

Позив на претплату НЕВЕН… Овај мој лист, који ћу ја уређивати, излазиће у Новом Саду, а издаваштва примио се г. Арса Пајевић…Толико само наглашујем да “Невен” није само за мању већ и за одраслију децу…А ви, драга дечице, који се већ одавно распитујете за “Чика Јовин лист”, притрпите се још за месец дана, па ћете га имати. Ја сам му дао име “Невен”. А ви сте га крстили “Чика Јовиним листом”. Зато сам му и оставио оба наслова, и мој и ваш. У здрављу се скоро видили. Чика Јова (Др. Јован Јовановић)

 Услед мноштва финансијких потешкоћа са којима се сусретао, Змај је свој Невен често селио. Прво излази из штампарије Арсе Пајевића у Новом Саду, затим у издању Српске штампарије у Загребу и најзад као издање Рада, Деоничарског друштва у Руми. На крају се поново враћа у Нови Сад.

Змај је сматрао да васпитну улогу Невена треба остварити обједињавањем поуке и забаве и то му је био главни задатак као уреднику листа. Тај циљ је претежно реализовао сопственим прилозима. У Невену је објавио своје најбоље песме за децу, давао пејзаже, штампао своје преводе, своје или преведене и препеване басне и друго. Написе је илустровао и пропратио најчешће сопственим цртежима, али је уносио слике и цртеже које је преузимао из других часописа и листова за децу, нарочито мађарских и немачких.  У време свог излажењаНевен је био главна забава и лектира српској деци. Он је на својим страницама исписао сведочанство огромне Змајеве љубави за децу. Колико су његова садржина и техничко уређење били литерарни и професионални, показује чињеница да би могли да буду примерена лектира и данашњем детету. Чика Јовин рад на Невену је епохалан за српску литературу, а могло би се рећи и јединствен у читавој светској књижевности тог времена. Болестан, до краја живота је испуњавао странице часописа. Чак и после његове смрти је излазио са његовим прилозима јер је чика Јова оставио у својој соби један мали орман пун рукописа за Невен. У њему су заступљена и морална, религиозна, интелектуална и здравствено-физичка питања, а специфичност је и што се једино у њему срећу елементи естетског васпитања, које је Змај свесно уграђивао у лист, схватајући га као уметничко васпитање, које је по својим циљевима усмерено не само на развијање љубави и поштовања према уметности, на развијање естетског укуса, него и на морално усавршавање појединца. Још једна специфичност Невена је и присутност широко схваћеног и заступљеног еколошког васпитања.

У Невену се афирмише детињство као нешто квалитативно другачије од одраслог доба. Уважава се дечји субјективитет, подстиче се самосталност, радозналост, аутентичност детета. У Невену се осећа благост и слух за дечји свет. Змај је први успео да се садржином и језиком приближи детету (предшколском исто тако као и оном стaријег школског узраста).

Змај је био велики родољуб, пријатељ и саборац Светозара Милетића који се борио за права нашег народа под „туђим небом“. Невен је заиста тада  био  „стуб језику свом“, приручник здравствених савета и поучник доброг владања, темељ образовања и лепог васпитања. 

НЕВЕН У НОВОСАДСКОМ ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ (НСДКЦ)

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА

Поводом обележавања јубилеја, 140 година од изласка првог броја, 14. децембра 2020.године, НСДКЦ припремио је  изложбу насловних страна првих бројева „Невена“. Истог дана одржана је  и промоција часописа „Мали Невен“, који се као засебно издање појавио 1983. године, док је пре тога излазио као подлистак „Невена“. На тај начин подељене су циљне групе читалаца, па је тако „Мали Невен“ намењен нижим основношколским узрастима, док  је тематика „Невена“  прилагођена  старијим основцима.

Крајем 2020. године, права издавања часописа  „Невен“ и „Мали Невен“ пренета су са „ Дневникa ад“  на Новосадски дечији културни центар. Оснивач „Невена“  од 1979. године, када је поново покренут, била је Аутономна Покрајина Војводина (АПВ), а сада је  ту улогу преузео Град Нови Сад, сместивши Змајево културно благо у своју најмлађу установу културе, Новосадски дечји културни центар.

Чика Јовин лист излазиће двомесечно под окриљем Новосадског дечјег културног центра, као стручна литература за децу, уз мноштво пропратних литерарних  и ликовних  програма.

Часопис се може преузети бесплатно у просторијама НСДКЦ-а, може се прочитати на Дечјим одељењима Градских библиотека у Новом Саду и Београду, Матици Српској, Дечјим културним центрима  и школским библиотекама широм Србије.

 

 

Јелена Допуђ

Уредница листа за децу „ Невен“