Познате грађевине Новог Сада- Велики ратни бунар

Mузеј Града Новог Сада, поред својих сталних поставки, чува и једно ремек-дело архитектуре и грађевинарства. Реч је о Великом ратном бунару који је грађен у другој половини 18. века и који је имао капацитет да целу Петроварадинску тврђаву снабдева водом, у случају да дође до опсаде.

Б. Петровић

илустрација: Ј. Виторовић