Наш лист – часопис ученика ОШ „Трпиња“

Основна школа „Трпиња“, смештена у малом месту покрај Вуковара, по којем и носи назив, једна  је од неколико основних школа у Републици Хрватској у којима се настава изводи на српском језику и ћириличном писму, и то по тзв. моделу А (целокупна настава се изводи на језику и писму националне мањине, а хрватски језик се учи у истом броју часова као језик националне мањине).

Иако броји свега стотинак ученика, школа може да се похвали завидним успесима на разним такмичењима, смотрама, фестивалима и сл. те низом пројеката у које је укључена сваке године, а који се спроводе уз велику подршку директорке, др Весне Вујић. Основна школа Трпиња је такође једина школа у Хрватској која издаје школски часопис на ћирилици. Наш лист има дугу традицију у овој школи у којој се издаје већ 24 године у континуитету и чију штампу школа најчешће сама финансира (или се финансира из разних пројеката у које је укључена). Лист представља личну карту Основне школе „Трпиња“, пратећи целокупан рад њених ученика, наставника, па и дешавања у локалној заједници током године.

Може се рећи да живи са школом, будући да је с њом пролазио разне фазе, од првог црно-белог издања, па до професионалног дизајна и учествовања на смотри ЛиДраНо која окупља понајбоље школске листове из целе Хрватске. Такође, верује се да је будућност и дигитално издање које ће да представи и промовише школу и њен рад широј јавности.

Важно је нагласити да је  с „Нашим листом“ расла и новинарска секција која га уређује, а која сваке године окупља све већи број заинтересованих ученика који функционишу као очи и уши школе и који прате, бележе и фотографишу све шта се дешава током школске године. Захваљујући Заједничком већу општина, које на различите начине често подржава школу и њене ученике, остварена је сарадња с часописом „Невен“ из Републике Србије, што за Основну школу Трпиња и за Наш лист представља важан догађај и о чему ће се засигурно писати у његовим следећим бројевима.