„НЕЗАБОРАВНО МУЗИЧКО ПУТОВАЊЕ“-РАЗВОЈ МУЗИКАЛНОСТИ И РИТМА КОД ДЕЦЕ

Током извођења радионице  музичке школе „ДО РЕ МИ “ под називом „Незаборавно музичко путовање“ у Новосадском дечијем културном центру, подстицан је развој музичких способности код деце предшколског узраста за примену неформалних метода музичког васпитања кроз игру.

Такође, била је то прилика да се деца упознају са Орфовим приступом (Орф медијима: говор, покрет, свирање; Орфовој педагогији: истраживање, имитација, импровизација, композиција; елементима: ритам, мелодија, импровизација), али и овладавањем вештина кроз практичну примену инструмената и свирања телом.

На овај начин, задатом композицијом, ритмичко-мелодијским мотивом и покретом, подстицано је дечије музичко стваралаштво, али и развој ритма код најмалђих. Кроз природне облике кретања, ритмичко извођење бројалица, тапшалица и хваталица, као и коришћење реквизита у музичким играма, деца истражују своје скривене музичке потенцијале на најприроднији начин и у најприроднијем окружењу – кроз игру.

Пеђа Вељић, музичка школа ДО РЕ МИ

фото: НСДКЦ