ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ„ДОМИШЉАН“

Имао отац три сина. Кад је био на самрти, позва их  к себи и рече:

„Децо моја, ја имам седамнаест волова, од којих најстаријем сину остављам половину, средњем трећину, а најмлађем остављам деветину волова, aли запамтите добро, ниједан во се због деобе не сме убити, нити сећи  – све се мора нацело поделити“.

Након очеве смрти, кад је прошло четрдесет дана, браћа се досетише да би требало волове поделити, али нису знали како. Мислили су и мислили, али нису знали како  седамнаест волова да  поделе на половину, трећину и деветину.

И зато се нађоше у великој муци.

Сетише се да у њиховом селу живи један младић кога су звали Домишљан, јер је био мудар и знао  је одговор на сва питања, па су одлучили да га потраже и тако реше питање деобе волова.

Најстарији син рече: „Помагај, брате, ако Бога знаш, чуо си да нам је отац оставио седамнаест волова, али ми не знамо како да их поделимо, на половину, трећину и деветину“.

Домишљан рече: „Будите сигурни да ћу их баш тако поделити, само ме пустите да размишљам целу ноћ и биће како је ваш отац заповедио. Само, заузврат желим буре вашег најбољег вина!

Сутрадан, ето ти Домишљана, који се у ствари звао Зурко, али су га због његове мудрости сви  прозвали Домишљан. Зурко је водио једног вола којег је одмах пустио међу њихове волове.

Домишљан рече:  „Ево, сад је овде осамнаест волова. Теби као најстаријем припада половина, а то је девет волова и чак је више од онога што ти је отац оставио. Теби, средњи брате, припада трећина, а то је шест  волова!Најмлађем брату припадају два вола, јер је то  деветина од осамнаест. И сад кад је свако узео своје волове, најстарији девет, средњи шест и најмлађи два, а то је седамнаест, мени остаје мој во, па да се у здрављу и други пут видимо!“

И браћа му из захвалности дадоше буре најквалитетнијег вина.

И тако, уз помоћ Домишљана,  поделише волове.

*Приче су транспоноване из народног стваралаштва и стваралаштва Јована Јовановића Змаја у савремене текстове, блиске деци, са истакнутим ауторским елементима, како би се јасно ставио акценат на поуку у причи. Најчешће су додавани елементи срећних завршетака, нарочито тамо где нису постојали. У оквиру ауторкиних истраживања представљене су најзанимљивије чињенице о појединим актерима у баснама са циљем да деца упознају народно стваралаштво на модеран и њима прихватљив начин.

Змајјована ( МирјанаПетрушић)

илустрација: Нада Серафимовић