НАЈЛЕПШИ ЗМАЈЕВ ЦВЕТ

Након збирке песама „Ђулићи увеоци“, којом је у књижевности  дигао трајан споменик својој вољеној Ружи и њиховој прерано преминулој деци (Мирку, Тијани, Југу и Сави, а најпосле и Смиљки), још величанственији споменик својој и свој деци  подигао је Змај својим радом на дечјој књижевности. Он је писао о деци и за децу јер је истински […]

190 година од рођења нашег Змаја

ЗМАЈЕВО ШКОЛОВАЊЕ И ОДЛАЗАК У  СВЕТ (ОДРАСЛИХ) Након успешно завршене основне школе, Јован Јовановић уписује први разред  чувене Новосадске гимназије.  Неколико разреда похађао је и у Халашу (о коме ћете више прочитати у нашој географској рубрици), где је успешно овладао мађарским језиком, што му је касније било веома корисно у преводу књижевних дела. Своју прву […]