ОТКАЧЕНА ШКОЛА (5)- Бојан Љубеновић
Породилиште је моје родно место.

 

***

 

Више не могу у обданиште.

Године чине своје.

 

*** 

 

Мени је школа најважнија споредна ствар на свету.

 

***

 

Од кад сам кренуо у први разред школа ми је друга кућа,

 учитељица ми је друга мама, а и ја сам други човек.

 

*** 

 

Ако се по јутру дан познаје, данас ћу преспавати прва два часа.

 

***

Коса, танка, усправна, дебела…

Такве су нам другарице у разреду.