ДЕЧЈИ ЧАСОПИС „БИЈЕЛА ПЧЕЛА“ ИЗ РИЈЕКЕ

Дечји часопис „Бијела пчела“ редовно излази већ 28. годину и окупља децу српске националности на заједничком програму очувања језика и писма. То је уједно и трагање за  оним духовним и културним вредностима којима се Срби у Хрватској потврђују као равноправни грађани Републике Хрватске. Часопис је настао 1994. године у Ријеци, као одговор на кроатизацију школских програма, што неминовно води ка тихој асимилацији. Отуд и име часописа. Наиме, „бијела пчела“ у српској традицији означава потомка, те смо желели да подсетимо да смо сви ми нечије „бијеле пчеле“.

С обзиром на своју едукативну улогу, часопис се разликује од свих осталих јер има рубрике које су неуобичајене за дечје листове. Првенствено зато што је намењен ученицима од 1. до 8. разреда основне школе.Садржи бројне едукативне рубрике као што су, рецимо, „Руковање испод дуге“, где  су представљени класици српске књижевности,  или „Знам латиницу, учим ћирилицу“, својеврстан буквар који се понавља сваке школске године, али увек с различитим илустрацијама. Ова рубрика, кажу наставници, показала се важном у додатној настави српског језика.

У часопису се пише и о српским сликарима и кипарима, о градовима и местима, редовно се објављују и репортаже, а незаобилазне су и нове технологије. Такође, заступљена је и екологија. Митологија Старих Словена приказана је на занимљив начин, илустрацијама. Часопис доноси бројне занимљивости, приче и песме, као и дечје ликовне и литерарне радове.  Ту су и три стрипа. „Чипко и ђед Филип“ је  стрип који је од првог броја цртао угледни уметник Боривоје Довниковић Бордо, али је ове године, нажалост, преминуо.

„Бијела пчела“ штампа се у тиражу од 2300 примерака  и шаље се на 260 адреса, појединцима и институцијама, међу којима су и 52 школе у Републици Хрватској. Основни циљ  је очување и промовисање националног и културног идентитета Срба у Хрватској. Кроз овај богато илустровани  месечник желимо да деца науче ћириличко писмо,  као и да упознају радове најзначајнијих писаца српске књижевности, познате личности и историјске догађаје. Важан циљ је и да сваки ученик који наставу српског језика и културе похађа по моделу „А“ или „Ц“ добије „Бијелу пчелу“ бесплатно. Намера нам је да обухватимо  и децу која немају могућност да похађају  такву врсту наставе. Лист добијају преко Пододбора „Просвјете“, Већа националних мањина, те црквених општина (Метковић, Дубровник). Како је лист бесплатан за све, имамо много више ученикасарадника него кад је била претплата. Четири посебне странице листа посвећене су управо њиховим  литерарним и ликовним радовима.

У једној школској години буде објављено укупно десет  бројева, с тим да од септембра до јуна излази осам бројева на 44  странице, а у мају двоброј  на 88 страница (уз поменути додатак од четири странице).  О садржајима рубрика договарамо се почетком сваког издавачког циклуса, а сараднике бирамо у односу на теме.  Приче усклађујемо са актулним догађајима, датумима, годишњим добима, али и рубриком „Све има своје име“ у којој децу упознајемо са светским ликовним делима.

О резултатима нашег пројекта говоре оцене  институција које финансирају лист, као и оних који су задужени за рад с децом и за децу.

То потврђују и награде које је часопис добио:

– Награда Града Ријеке, за развијање креативности код деце

– Награда „Змајевих дечјих игара“, за допринос популарисању књижевности за децу

– Награда „Сима Цуцић“ Банатског културног центра, за стваралаштво у дијаспори

– Повеља „Милан Радека“, за изузетан допринос развоју културе Срба у Хрватској

Љерка Радојчић