Паун и чавка

Паун и чавка препирали се око тога ко има више врлина. Паун се хвалисао сјајем, бојом и величином свога перја.

Чавка му призна  да је то истина, али и закључи да све те лепоте ипак  нису ништа у односу на њену способност за летење.

Она прхне, а паун остаде постиђен.

Не препусти се охолости

Ради површних  предности!